Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.