Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών.

  • Άρθρα

•Ο κύριος στόχος του WMDD (World Marrow Donor Day) είναι να ευχαριστήσει όλους τους δωρητές παγκοσμίως. Μη συγγενείς δότες, οικογενειακοί δότες, δότες αίματος ομφάλιου λώρου, δότες που έχουν ήδη κάνει δωρεές και δότες που βρίσκονται στο παγκόσμιο μητρώο και περιμένουν να δώσουν.

•Δευτερεύων στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με την ιδιότητα του δότη βλαστοκυττάρων και τον αντίκτυπο της μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων αίματος στη ζωή των ασθενών. Για πολλά παιδιά και ενήλικες που χρειάζονται μεταμόσχευση, δεν μπορούμε να βρούμε ένα ταίριασμα στο παγκόσμιο μητρώο με εκατομμύρια δότες και ως εκ τούτου, πρέπει να στρατολογηθούν περισσότεροι πιθανοί εθελοντές δότες.

Στον ιστότοπο του WMDD, θα βρείτε όλο το υλικό για την προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας Δοτών Μυελού και αναμνήσεις από τα προηγούμενα WMDD.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της WMDA (World Marrow Donor Association).